Kotkan Konepäällystöyhdistys - Yhdistys - Kokoukset
Kokoukset

Kokouspaikka

Kokouspaikasta päätetään aina toimintavuodeksi kerrallaan. Kokouspaikkana on tällä hetkellä ravintola Vausti. Kuukausikokoukset pidetään joka talvikuukauden ensimmäisenä arkitorstaina alkaen kello 18.30. Muista kokouksista ilmoitetaan erikseen.
Yhdistyksen hallitus valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja kokoontuu lisäksi aina tarvittaessa.

Kuukausikokoukset

Kuukausikokouksissa käsitellään yleensä ammattikuntaamme koskevia asioita niin jäsenen, Suomen Konepäällystöliiton kuin myös keskusjärjestömme STTK:n kannalta. Myös koulutus-, pätevyys-, miehitys- sekä näihin liittyvät asetusasiat kuuluvat kuukausikokouksen työjärjestykseen. Vapaa-ajan toimintoihin ja tapahtumiin liittyvät asiat luovat kevennystä ja saavat aikaan vilkasta keskustelua kokousosanottajien keskuudessa.

Vaalikokous

Vaalikokous pidetään joulukuussa.
Tässä kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, hallitus ja sekä jäsenet eri toimikuntiin seuraavaksi toimintavuodeksi.
Myös yhdistyksen hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle esitetään vaalikokouksessa.
Kokouksessa päätetään myös kokouspaikka seuraavalle toimintavuodelle.
Suomen Konepäällystöliiton liittokokousta edeltävänä vuonna vaalikokouksessa tehdään esitys jäsenistä liittohallitukseen sekä nimetään liittokokousedustajat.
Vaalikokouksen jälkeen pidetään joulukuun kuukausikokous.

Vuosikokous

Maaliskuussa pidetään yhdistyksen vuosikokous.
Tällöin kokoukselle esitetään mm. edellisen toimintavuoden toiminta- ja tilikertomus sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Kokouksessa valitaan myös toimintavuodelle Toiminnantarkastajat.
Vuosikokouksen jälkeen pidetään maaliskuun kuukausikokous.

pj. Antti Luostarinen
050 355 2083
antti.luostarinen@keng.fi
antti.luostarinen@pp.nic.fi
Kotkan Seudun Osuuspankki
FI80 5172 0240 0868 93
siht. Joona Karvinen
050 3794574
joona.karvinen@keng.fi
joona.karvinen@live.fi