Kotkan Konepäällystöyhdistys - Koulutus - Pätevyyskirjat
Pätevyyskirjat

Laivojen konemestareilta/konepäälliköiltä ja energialaitosten käytönvalvojilta vaaditaan pätevyyskirja tehtävien hoitamista varten.

Pätevyyskirja saadaan asteittain työkokemuksen ja koulutuksen karttuessa.

Pätevyyskirjan saamiseen ei riitä pelkkä koulutus, vaan pitää olla myös alan työkokemusta.

Alikonemestari- tai vahtikonemestarikirja.
Ammatilliset perustutkinnot on suunniteltu työelämän tarpeisiin, ne ovat kolmivuotisia. Niihin sisältyy työssäoppimista työpaikoilla.

Tutkinnot rakentuvat peruskoulun oppimäärälle. Ne soveltuvat myös lukion oppimäärän opiskelleille.

Yleistä

  • Merialuksissa vahtikonemestari toimii konemestarina sekä rannikko- ja sisävesialuksissa konepäällikkönä.

Hakeutuminen koulutusohjelmaan

  • Perustutkintoon haetaan pääasiassa yhteishaun kautta. Ylioppilaspohjaisilla hakijoilla on oma hakukoodinsa. Opiskelupaikkoja voi kysyä myös suoraan oppilaitoksesta.

Jatko-opinnot

  • Konepäällystön koulutusohjelman suorittanut voi jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa tai syventää opintojaan merenkulkualan insinööriksi.

Konemestarikirja.
Insinööri AMK:n opinto-ohjelma suoritettu kokonaan ja työkokemusta ali- tai vahtikonemestarina.

Ylikonemestarikirja.
Insinööri AMK:n opinto-ohjelma suoritettu kokonaan ja työkokemusta sekä ali- tai vahtikonemestarina sekä konemestarina.

Käytönvalvojan pätevyyskirja.
Insinööri AMK:n opinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehto energiatekniikka osin tai kokonaan suoritettu ja työkokemusta energia-alalta.

Katso koulutus ja työkokemusvaatimukset kokonaisuudessaan tästä linkistä.


pj. Antti Luostarinen
050 355 2083
antti.luostarinen@keng.fi
antti.luostarinen@pp.nic.fi
Kotkan Seudun Osuuspankki
FI80 5172 0240 0868 93
siht. Joona Karvinen
050 3794574
joona.karvinen@keng.fi
joona.karvinen@live.fi