Kotkan Konepäällystöyhdistys - Koulutus - Konemestari
Konemestari

Konemestari on konepäällystön ammattinimike, jota käytetään laivoilla ja energiateollisuudessa.

Merenkulkualan insinöörin koulutus antaa valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli vahtikonemestarin, konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Tehtävät liittyvät koneosaston ylläpitoon.

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneena voit työskennellä sekä maalla että merellä.

Insinööriksi valmistuttuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyyppeille esimerkiki rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.
Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, tehtäviä on mm. projektipäällikköinä, konetarkastajina sekä teknillisinä johtajina.
Maavoimalaitospätevyyden hankkineet voivat sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Koulutuksen suorittaneilla tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tekninen johtaja
 • konetarkastaja
 • projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • konepäällikkö
 • konemestari (laiva)
 • ylikonemestari


Energiainsinöörin tehtävät ovat konkreettisia, käytännönläheisiä ja reaaliajassa muuttuvia.
Työvälineinä käytetään tietotekniikkaa sekä erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, verkkotietokantoja sekä -pankkeja. Esimerkiksi tuotantolaitosten työmääräyksiä ja laitetietoja hallitaan verkkotietokannoissa.

Energiatekniikan koulutuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin alueen energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin.

Valmistuttuasi voit työllistyä energiantuotantoa tai paperi-, massa-, öljynjalostus- ja koneteollisuutta palveleviin yrityksiin.
Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset ja käynnissäpitopalvelut sekä laitetoimittajat, insinööri- eli suunnittelutoimistot ja teollisuuslaitokset.

Työtehtävä liittyvät usein suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, asennusvalvontaan, käyttöönottoon, tuotantoajoon, kunnossapitoon, koulutukseen tai omaan yritystoimintaan.

Koulutuksen suorittaneilla tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • voimalaitoksen kunnossapitomestari
 • käyttöinsinööri
 • automaatio- ja konesuunittelija
 • kunnossapitoinsinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • energianeuvoja
 • voimalaitosinsinööri
 • projekti-insinööri
 • valvomo-operaattori
 • sähköverkkoasiantuntija


pj. Antti Luostarinen
050 355 2083
antti.luostarinen@keng.fi
antti.luostarinen@pp.nic.fi
Kotkan Seudun Osuuspankki
FI80 5172 0240 0868 93
siht. Joona Karvinen
050 3794574
joona.karvinen@keng.fi
joona.karvinen@live.fi